TUZLANET.COM WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Sitemize ziyaretçi veya üye olarak eklediğiniz bilgiler, yetkili adli makamların talebi haricinde, hiç bir zaman 3. şahıslarla paylaşılmamaktadır.

İnternet sitemizde ziyaretçi ve üyeler tarafından yapılan tüm işlemler tarih, saat ve ip adresleri ile kayıt altına alınmaktadır. Herhangi bir şikayet neticesinde Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin tarafımızdan isteyeceği bilgiler ilgili kurumlara teslim edilecektir.

TUZLANET.COM WEB SAYFASI KULLANIM ŞARTLARI

- Fikri Mülkiyet Hakları işbu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları internet sitemize veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır.

- İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiç bir hak sağlamaz.

- Bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.

- Web sitemiz sadece bireysel kullanım ve fayda amaçlıdır. Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde ve diğer kişi ve kurumlara ait hakları ihlal etmemek kaydıyla sitemizden faydalanabilirsiniz. 

- Bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermeye çalışmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur.

- İnternet sitemiz bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

- İnternet sitemize ekleyeceğiniz tüm yazı, fotoğraf, video vb. bilgilerin hukuki sorumluluğu yükleyiciye (size) aittir.

- İnternet sitemizde yer alan her türlü içerik tarafımızdan yüklense ve kontrol edilse dahi, bu içeriklerin doğruluğu ve / veya hukuki sorumluluğu, içeriğe kaynak teşkil eden kişi veya kurumlara aittir. Site yönetimi içeriğin doğruluğunu taahhüt etmez. 

- İnternet sitemiz talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. Web sitemize veya web sitemizden kurulan dış bağlantılar, diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara her hangi bir konuda yetki verdiğimiz veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez.

- Tarafımızdan verilmeyen hiç bir taahhüt internet sitemiz için bağlayıcı olmayacaktır.

- İnternet sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak, Türk mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

- İnternet sitesi yönetimi işbu "Sözleşmedeki" talimatlarda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

- Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır.

- Değişiklikleri takip etmek site ziyaretçilerinin ve üyelerinin sorumluğundadır. İnternet sitemizin değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. İnternet sitemizin hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu siteyi ziyaret eden, üye olan veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu "Sözleşmede" yer alan "Kullanım Koşullarının ve Hukuki Şartların" tamamını aynen kabul eder.

Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır